Mudellennu ohutusreeglid !

Piloodi meelespea

Lennueelne ohutus piloodile:

1. Veendu, et kõik mudeli detailid oleksid korrektselt kinnitatud: mootor, mootori raam, propellerikinnitus, tiivad, stabilisaator, servod, akupakk ja vastuvõtja, erinevad pistikud;

2. Enne juhtpuldi sisselülitamist veendu, et Sinul oleks ainuõigus kasutada antud sagedust ja just Sinu käes on vastavat sagedust tähistav lõks;

3. Vii läbi levikatse. Selleks lülita sisse nii vastuvõtja kui ka saatja. Väljatõmbamata antenniga peab mudel juhitav olema vähemalt 30 sammu või enam. Kui märkad probleeme, tuleb lendamine kindlasti vea selgumiseni edasi lükata;

4. Enne lendu lülita sisse nii vastuvõtja kui ka saatja;

5. Pikenda juhtpuldi antenn täispikkusele ja veendu, et vastuvõtja antenn ei oleks vigastatud;

6. Enne lendu jälgi teiste pilootide stardi ja maandumissuunda ja vii läbi oma mudeliga maandumine ja õhkutõus samas suunas;

7. Kui tuulesuund või tugevus on Sinu stardiks või maandumiseks muutunud, siis kindlasti informeeri sellest teisi piloote enne, kui asud soovitud protseduuri läbi viima;

8. Enne õhkutõusu või maandumist teavita selgehäälselt teisi piloote oma tegevusest;

9. Ära kunagi stardi, maandu või lenda üle pealtvaatajate või parkimisala;

10. Peale lendu vii kindlasti tagasi oma sagedustähis, et teised piloodid saaksid alustada oma lennutegevust. Ilma sagedustähiseta on lennuplatsil saatja sisselülimine keelatud!!!

11. Ära kasuta oma sagedust korraga kauem, kui 20 minutit, et ka teised piloodid saaksid oma lennutegevuse läbi viia.

Pealtvaataja meelespea

Lennuplatsi etikett külastajale:

1. Mudellend on tehniline spordiala ja ohutus on meile kõige tähtsam;

2. Ära mine stardi- ega maandumisalale, jälgi tegevust ohutust kaugusest;

3. Võistlusplatsil juhib lennutegevust peakohtunik ja tema korraldusi lennuohutuse kohta tuleb täita;

4. Ära lase oma koduloomadel ilma suukorvi ja jalutusrihmata ringi joosta;

5. Kõik tekkiv prügi tuleb endaga lennuplatsil kaasa võtta või viia selleks ettenähtud kogumiskohta;

6. Jälgi kindlasti oma lapsi, et keegi ei jookseks stardi ega maandumisalale ega lennuala alla;

7. Käivitatava või ruleeriva mudeli lähedale ei tohi minna;

8. Töötava purunenud propelleriga lennuki propelleri tüki või helikopteri labad võivad tekitada tõsiseid vigastusi veel paarikümnelt meetrilt;

9. Ära kunagi astu üle mudellennuki, ega lase seda teha oma lähedasel. Mudelist möödutakse olenemata tema kujust ja suurusest alati kõrvalt.

10. Ära püüa mudelit lennult – see on palju hapram kui välja paistab!

11. Ära proovi mudelit puu või põõsa otsast vabastada – see on suurt ettevaatust nõudev tegevus! Teavita oma leiust võistluste korraldajat, lähedal paiknevad klubi või Eesti Mudellennu Ühendust!

12. Mudeli transportimine on erioskust vajav tegevus – tuulega kipub mudel ka käest lendu minema ja seejärel purunema!

Kui Sina jälgid meie lennuplatsil neid väheseid reegleid, mis siin kirjas, vastame meie hea meelega Sinu küsimustele 😉

Allikas: www.mudellend.ee